Парадак аказання паслуг па садзейнічанні ў размяшчэнні сродкаў вонкавай рэкламы

Парадак аказання паслуг па садзейнічанні ў размяшчэнні сродкаў вонкавай рэкламы 
на знешніх баках будынкаў і збудаванняў РУП «Белтэлекам»

1. Агульныя палажэнні

1.1. Наступны дакумент устанаўлівае парадак узаемаадносін паміж рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам электрасувязі «Белтэлекам» (далей – «Выканаўца») і юрыдычнай асобай, індывідуальным прадпрымальнікам (далей - «Заказчык»), які выкарыстоўвае «Паслугі па садзейнічанні ў размяшчэнні сродкаў вонкавай рэкламы на знешніх баках будынкаў і збудаванняў РУП «Белтэлекам» (далей – «Паслугі»), якія прадастаўляюцца Выканаўцам.
1.2. Паслугі прадастаўляюцца на падставе Закона Рэспублікі Беларусь ад 10 мая 2007 года «Аб рэкламе» і Дадатку аб парадку размяшчэння сродкаў вонкавай рэкламы, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 лістапада 2007 г. № 1497 «Аб рэалізацыі  закона Рэспублікі Беларусь «Аб рэкламе».
1.3. Наступны парадк вызначае ўмовы і парадак аплаты Выканаўцу за садзейнічанне ў размяшчэнні (распаўсюджванні) сродкаў вонкавай рэкламы, без уліку выдаткаў на энергарэсурсы.
1.4. Паслугі не з'яўляюцца патэнцыяльна небяспечнымі для жыцця, здароўя чалавека, маемасці і навакольнага асяроддзя.
1.5. Паслугі прадастаўляюцца на дагаварной аснове.

2. Тэрміны і азначэнні
2.1. У гэтым дакуменце прымяняюцца наступныя тэрміны з адпаведнымі азначэннямі: Заказчык - юрыдычная асоба або індывідуальны прадпрымальнік, які заключае або заключыў дагаворныя адносіны з РУП «Белтэлекам» на аказанне паслуг па садзейнічанні ў размяшчэнні сродкаў вонкавай рэкламы на знешніх частках сцен і дахаў будынкаў і збудаванняў РУП "Белтэлекам". Выканаўца - Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам», якое ажыццяўляе садзейнічанне ў размяшчэнні (распаўсюджванні) сродкаў вонкавай рэкламы шляхам прадастаўлення знешніх бакоў будынкаў, збудаванняў або іх комплексаў, якія знаходзяцца ў яго ўласнасці.

3. Заключэнне дагавора на прадастаўленне паслугі

3.1. Кансультацыя і афармленне дагаварных адносін на Паслугі ажыццяўляюцца ў службах продажаў Выканаўца.
3.2. Для заказа Паслуг неабходна накіраваць у адрас Выканаўца пісьмовую заяву, якая павінна ўтрымліваць:
 - копію дакумента, які пацвярджае атрыманне дазволу   (узгаднення) на размяшчэнне вонкавай рэкламы (пашпарт сродка вонкавай рэкламы);
 - копію тэхнічнага пашпарта рэкламнай канструкцыі;
 - фотамантаж рэкламнай канструкцыі на аб'еце;
 - інфармацыю, якая размяшчаецца на сродку вонкавай рэкламы.
 Прадаставіць на працягу 5 (пяці) рабочых дзен з моманту атрымання заяўкі Заказыку арыгіналы ўказаных дакументаў для зверкі з копіямі.
3.3. Выканаўца пісьмова паведамляе Заказчыку аб магчымасці аказання Паслуг.
3.4. У выпадку адсутнасці мангчымасці аказання Паслуг або непрадастаўлення Заказчыкам дакументаў, указаных у  п. 3.2. наступнага Парадку, а таксама калі аказанне Паслуг можа негатыўна паўплываць на імідж прадпрыемства, Выканаўца пісьмова паведамляе Заказчыку пра адмову ад аказання Паслуг.
3.5. Пры наяўнасці ў Выканаўца магчымасці аказання Паслуг з Заказчыкам заключаецца дагавор аб аказанні Паслуг (далей – Дагавор), устаноўленай Выканаўцам формы.
3.6. У Дагаворы ўстанаўліваюцца ўзаемныя правы і абавязкі Выканаўцы і Заказчыка.

4. Патрабаванні да інфармацыі, размяшчаемай на сродках вонкавай рэкламы

4.1. Інфармацыя, размяшчаемая на сродку вонкавай рэкламы, павінна адпавядаць  Закону Рэспублікі Беларусь «Аб рэкламе» і з'яўляцца добрасумленнай, дакладнай, этычнай, не парушаць заканадаўства Рэспублікі Беларусь і правы трэціх асоб, а таксама не ўплываць негатыўна на імідж Выканаўца.

5. Аплата паслуг і парадак разлікаў

5.1. Аплата Паслуг ажыццяўляецца Заказчыкам на ўмовах і ў тэрміны, вызначаныя дагаворнымі адносінамі з Выканаўцам, дадзеным Парадкам і ў адпаведнасці з зацверджанымі Выканаўцам тарыфамі і дзейнічаючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
5.2. Выканаўца не радзей аднаго раза ў месяц накіроўвае Заказчыку для аплаты аплатныя дакументы (аплатныя патрабаванні, рахункі, рахункі-фактуры) за прадастаўленне паслугі і кантралюе паступленне аплаты.
5.3. Штомесячная плата за карыстанне Паслугамі ў бягучым месяцы, выстаўляецца Выканаўцам у бягучым месяцы, і падлягае да аплаты Заказчыкам не пазней 25-га чысла месяца.
5.4. Перыяд аказання паслуг роўны каляндарнаму месяцу.
5.5. Налічэнне латы за карыстанне Паслугамі ажыццяўляецца са дня размяшчэння сродку вонкавай рэкламы, указанага ў Дагаворы.
5.6. Памер штомесячнай платы за карыстанне Паслугамі вызначаецца згодна з дзеючым тарыфах Выканаўца ў залежнасці ад займаемай плошчы сродку вонкавай рэкламы з улікам паніжальных каэфіцыентаў.
5.7. Штомесячная плата за карыстанне паслугамі не ўключае ў сябе выдаткі Выканаўца па аплаце камунальных паслуг за электраэнергію ў выпадках іх выкарыстання Заказчыкам. Такія плацяжы Заказчык ажыццяўляе Выканаўцу асобна на працягу 5 (пяці) банкаўскіх дзён з моманту атрымання рахунку на аплату названых паслуг.
5.8. Тарыфы на паслугі, апублікаваныя на web-сайце Выканаўца па адрасе: http://www.beltelecom.by.

6. Прад'яўленне рэкламацый, вырашэнне рознагалоссяў

6.1. Пры невыкананні або неналежным выкананні Выканаўцам абавязкаў, абумоўленых у дагаварных адносінах на прадастаўленне Паслуг, Заказчык мае права прад'явіць рэкламацыю Выканаўцу.
6.2. Рэкламацыя прад'яўляецца ў пісьмовым выглядзе.
6.3. Выканаўца разглядае рэкламацыю Заказчыка згодна з патрабаваннымі заканадаўства і стандартаў прадпрыемства па разглядзе зваротаў карыстальнікаў.
6.4. Рознагалоссі, звязаныя з дагаварнымі адносінамі, якія не могуць быць вырашаны бакамі шляхам перамоў, а таксама ў парадку разгляду прэтэнзій, разглядаюцца ў судзебным парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
6.5. Выканаўца не нясе адказнасці за перабоі ў аказанні паслуг, якія ўзніклі не па віне Выканаўца па прычыне:

  • парушэння энергазабеспячэння;
  • пашкоджання сродкаў вонкавай рэкламы, якія абслугоўваюцца Заказчыкам.

7. Увядзенне ў дзеянне парадку і ўнясенне змяненняў

7.1. Наступны парадак устанаўліваецца Выканаўцам самастойна і ўступае ў сілу з моманту яго зацвярджэння Выканаўцам.
7.2. Выканаўца мае права на свой погляд уносіць змены (дапаўненні) у наступны Парадак, публікуючы дадзены парадак з улікам унесеных змяненняў і дапаўненняў на сайце Аператара www.beltelecom.by.

8. Дадатковыя ўмовы

8.1. Іншыя пытанні аказання Паслуг, не закранутыя наступным парадкам, рэгулююцца дзейнічаючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.